Martin Šmatlák

Začiatok roka je vždy výbornou príležitosťou zhodnotiť rok predchádzajúci. My sme sa rozhodli venovať priestor viacerým filmovým profesionálom, aby nám povedali o udalostiach, ktoré boli pre nich v minulom roku najvýznamnejšie. Tentokrát hodnotí Martin Šmatlák, riaditeľ Audiovizuálneho fondu.