Inforama: GREEN FILM TOURISM

Projekt, ktorý mapuje naše filmové dedičstvo. Jeho základom bolo zmapovať všetky filmové miesta a filmy, ktoré sa natáčali na prihraničnom území Poľska a Slovenskej republiky. Projekt sa v prvotnej fáze realizoval v Prešovskom a Žilinskom kraji a na poľskej strane boli do projektu zaradené vojvodstva Śląskie, Małopolskie, Podkarpackie. Projekt GreenFilmTourism je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.