27 diel | 22 november 2023

Festival: obzretie sa za 27. Medzinárodným festivalom dokumentárnych filmov Ji.hlava – rozhovory s vybranými účastníkmi; Reportáž: z workshopu Virtual Production zameranom na vzdelávanie v najnovších digitálnych technológiách a ich možnostiach; Profil: uznávaný slovenský fotograf Miro Nôta; Kinorama Tip: Karaoke blues, Disco Boy, Napoleon