21. diel | 27 jún 2014

Inforama: Letný festival pod holým nebom Bažant Kinematograf – rozhovory Ľubica Orechovská, organizátorka a Miro Ulman, filmový publicista; Reportáž: 22. MFF ArtFilmFest – rozhovory Peter Nágel, riaditeľ a vybraní hostia; Kinorama Tip RTVS: Soul Boy; Orbis Pictus s Evou Filovou – Andy Warhol; Rozhovor: 80. ročná Eva Krížiková – jubilujúca herečka; Kinorama Tip: Cesta ven, Detektív Down, Zbav nás zlého